Start met het planten van bomen!

De wereld heeft meer bomen nodig.

Bomen en bossen zijn een essentieel onderdeel van het menselijk bestaan

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Bomen zijn van levensbelang. Als de grootste planten op aarde voorzien ze ons van zuurstof, slaan ze koolstof op, stabiliseren ze de bodem en geven ze leven aan de dieren in het wild. Ze geven ons ook de materialen voor gereedschap en onderdak. Bomen zijn niet alleen essentieel voor het leven, maar ook voor levende soorten op aarde, ze geven ons een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Als je de seizoenen wilt weten Is het winter, lente, zomer of herfst? Kijk naar de bomen. Het is noodzakelijk dat bossen, regenwouden en bomen over de hele wereld worden behouden en duurzaam worden beheerd.

Bomen helpen onze planeet

Recent bewijs heeft aangetoond dat bomen de gezondheid ten goede komen als ze fungeren als een fysiek filter, geuren en vervuilende gassen absorberen (stikstofoxiden, ammoniak, zwaveldioxide en ozon) en stof uit de lucht op hun bladeren en schors vasthouden.

Elke individuele boom verwijdert jaarlijks tot wel 1,7 kilo vervuilende stoffen. Bomen bieden ook schaduw tegen zonnestraling en verminderen het geluid. Van verschillende bomen is bekend dat ze geneeskrachtige eigenschappen hebben. De olie uit berkenschors heeft bijvoorbeeld antiseptische eigenschappen. Onderzoekers meldden dat binnen enkele minuten nadat je omringd bent door groene ruimte en bomen, je bloeddruk daalt, je hartslag vertraagt ​​en je stressniveau daalt. Verschillende onderzoeken toonden aan dat patiënten die naast bomen leven sneller en met minder complicaties genezen. Kinderen kalmeren automatisch als ze toegang hebben tot bomen en de natuur. Blootstelling aan bomen bevordert de concentratie door mentale vermoeidheid te verminderen.

Bomen zijn ook goed voor het milieu en bestrijden koolstofemissies door koolstofdioxide te absorberen terwijl ze groeien en het op te slaan in hun hout. Bovendien kunnen ze de windsnelheid verminderen en de lucht koelen omdat ze vocht verliezen en de warmte van hun bladeren naar boven reflecteren. Geschat wordt dat bomen de temperatuur in een stad tot 7°C kunnen verlagen. Bomen helpen ook bodemerosie en overstromingen te voorkomen en absorberen duizenden liters regenwater. Bomen ondersteunen dieren in het wild waar ze complexe microhabitats herbergen. bomen bieden bewoning en voeding aan een grote verscheidenheid aan gemeenschappen van vogels, insecten, korstmossen en schimmels. Hun stammen bieden ook de holle dekking die soorten als vleermuizen, bosuilen, spechten en houtborende kevers nodig hebben. Eén volwassen boom kan wel 500 verschillende soorten herbergen.

shutterstock_417314620

Bomen versterken gemeenschappen en moedigen lokale trots aan. Stedelijk bos kan worden gebruikt als een educatieve modaliteit en om groepen samen te brengen voor activiteiten zoals vogels kijken en wandelen. Boomaanplantingen bieden een kans voor empowerment en betrokkenheid van de gemeenschap die de kwaliteit van leven in onze buurten verbetert. Alle culturen, leeftijden en geslachten spelen een hoofdrol om deel te nemen aan een boomverzorgingsevenement. Bomen zijn ook nobel voor kinderen om in te spelen en hun gevoel voor avontuur te ontdekken. Bomen zorgen ook voor de economie waar mensen worden aangetrokken om te werken, wonen en investeren in een groene omgeving. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde huizenprijzen 10-18% hoger zijn wanneer eigendommen dicht bij bomen staan. Bedrijven hebben baat bij een gezonder personeelsbestand als er bomen en parken in de buurt zijn.

Dit is waarom we bomen planten:

shutterstock_3222572

 

  • Bomen helpen tegen luchtvervuiling
  • Bomen zorgen voor water
  • Zuurstof komt van bomen
  • Bomen houden de uitstoot van kooldioxide vast
  • Bossen geven enorme sociale impact
  • Bomen werken tegen droogte
  • Het aantal bomen is drastisch afgenomen
  • Bossen zijn nodig voor biodiversiteit

Een boom planten zal de lucht zuiveren

Luchtvervuiling is een wereldwijde crisis en het belangrijkste onderwerp voor de Wereldmilieudag van dit jaar. Hoge concentraties schadelijke gassen en deeltjes in onze atmosfeer hebben een negatieve invloed op de gezondheid van mens, dier en plant.

Maar er is een natuurlijke remedie: bossen. De bossen in de wereld absorberen elk jaar een derde van de wereldwijde uitstoot. Deeltjes, geuren en vervuilende gassen zoals stikstofoxiden, ammoniak en zwaveldioxide zetten zich af op de bladeren van een boom. Bomen absorberen deze giftige chemicaliën via hun huidmondjes, of 'poriën', en filteren deze chemicaliën effectief uit de lucht. Bomen verminderen ook het broeikaseffect door warmte vast te houden, het ozonniveau op leefniveau te verlagen en levengevende zuurstof af te geven. Bomen verminderen ook de effecten van PM - deeltjes gemaakt van een mengsel van verschillende chemicaliën en roet die de lucht verstoppen en hart- en longaandoeningen veroorzaken. Als we doorgaan met ons huidige tempo van ontbossing, zal dat ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze lucht.

Bomen fungeren als het zuiveringssysteem van de aarde door chemicaliën in de lucht te absorberen en zuurstof af te geven. Om de wereldwijde luchtvervuiling aan te pakken, moeten we de ontbossing een halt toeroepen en miljarden bomen planten. Herbebossing is het herstel van bomen en understory-planten op een locatie die voorheen werd ingenomen door bosbedekking. Meer dan 200 miljoen hectare ontbost land levert weinig of geen voedselproductie op en komt in aanmerking voor kosteneffectieve herbebossing. Dat is een gebied dat ongeveer drie keer zo groot is als Texas. Herbebossing van deze gronden zou 3 gigaton koolstofdioxide-equivalent per jaar (GtCO2e/jaar) vastleggen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 642 miljoen personenauto's per jaar. De kwaliteit van de lucht die we inademen is ook direct verbonden met de bomen die het dichtst bij ons staan. Het is de balans tussen deze globale en lokale voordelen van bomen die ze onmisbaar maakt voor de bescherming van onze planeet en onze gezondheid.

Bovendien blijft het herstel van bomen een van de meest effectieve strategieën voor het verminderen van de CO2-uitstoot. er is genoeg geschikt land om de bosbedekking in de wereld met een derde te vergroten zonder de bestaande steden of de landbouw aan te tasten. De hoeveelheid geschikt landoppervlak neemt echter af naarmate de mondiale temperatuur stijgt. Het beschikbare areaal voor bosherstel zou tegen 2050 met een vijfde kunnen worden verminderd omdat het voor sommige tropische bossen te warm zou zijn.

Exclusief bestaande bomen en landbouw- en stedelijke gebieden, ontdekten we dat er ruimte is voor een extra 0,9 miljard hectare luifelbedekking, die 205 gigaton koolstof zou kunnen opslaan in gebieden die van nature bossen en bossen zouden ondersteunen. Dit benadrukt het wereldwijde herstel van bomen als een van de meest effectieve oplossingen voor koolstofopname tot nu toe. Woestijnvorming zal deze potentiële boombedekking echter veranderen. Een recente studie toonde aan dat meer dan de helft van het potentieel om bomen te herstellen te vinden is in slechts zes landen: Rusland (151 miljoen hectare); VS (103 miljoen); Canada (78 miljoen); Australië (58 miljoen); Brazilië (50 miljoen); en China (40 miljoen). Die landen hebben zoveel potentieel omdat ze al veel van hun bestaande bossen hebben verwijderd.

Plant een boom met DutchGreen

Het planten van een boom is een levenslange investering en we kunnen er morgen mee beginnen. Fotosynthetische koolstofafvang door bomen is waarschijnlijk een van de meest effectieve manieren om de stijging van CO2-concentraties over de hele wereld te beperken. Het planten van miljarden bomen over de hele wereld is een van de grootste en goedkoopste manieren om CO2 uit de atmosfeer te halen. Door herbebossing kunnen we tijd winnen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Het planten van nieuwe bomen blijft van vitaal belang om de huidige trends van stijgende broeikasgasemissies door de verbranding van fossiele brandstoffen en bosvernietiging om te buigen en tot nul terug te brengen.

1 tree

€3,50/mo The perfect sized plan for an average citizen to offset emissions and plant trees all over the world.
1 tree planted every month
24kg CO2 aborbed every year
24/7 Customer Support
Limited event access
Premium Features
Subscribe now

2 trees

€7,00/mo The plan for those people who drive or fly more than average and plant large amounts of trees.
1 tree planted every month
48kg CO2 aborbed every year
24/7 Customer Support
Limited event access
Premium Features
Subscribe now

5 trees

€17,50/mo Family package plan for families, for frequent flyers or people who want to contribute more trees.
5 trees planted every month
120kg CO2 aborbed every year
24/7 Customer Support
unlimited event access
Premium Features
Subscribe now