Redactie 31-mei-2021 11:00:00 2 min read

Klimaatneutraal het nieuwe streven voor Vaillant Group

Het compenseren van CO2 kan op veel verschillende manieren. Aan de hand van een aantal voorbeelden, lichten wij diverse mogelijkheden voor u uit. In dit blog kijken we hoe Vaillant Group een strategie heeft opgezet om klimaatneutraal te worden.

Het doel is ambitieus: ernaar streven klimaatneutraal te zijn. Toch gaat Vaillant Group dit doen. Vaillant Group is een bedrijf dat zich specialiseert in onder andere verwarmings- en aircotechnologie. Ze hebben dit jaar een nieuwe klimaatstrategie opgezet die er in 2030 al voor moet zorgen dat hun CO2-uitstoot met 50% verminderd. Hoe ze dit gaan doen? De focus ligt op CO2-reductie en CO2-compensatie. 

CO2-compensatie

Natuurlijk wordt er gekeken naar het verminderen van de CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van duurzame energie, maar ook door energieverbruik binnen de organisatie te verminderen. Toch blijft er altijd CO2-uitstoot over. Dat kan ook eigenlijk niet anders en het is ook niet verkeerd. Door de CO2 te compenseren, kan het netto CO2 verbruik toch op 0 komen te staan. 

Bebossingsprojecten

Vaillant Group is vorig jaar begonnen met het compenseren van overgebleven uitstoot door te investeren in bebossingsprojecten in Midden- en Zuid-Amerika. Zelf projecten opzetten of aanhaken bij bestaande projecten, kan allebei. Vaillant Group is voor de projecten waar ze nu in investeren, aangehaakt bij bestaande herbebossingsprojecten. Op termijn, zoals ook in de klimaatstrategie beschreven staat, wil Vaillant Group eigen bebossingsprojecten op gaan zetten. De bestaande en eigen projecten zorgen er in 2030 samen voor dat de noodzakelijke uitstoot die Vaillant Group dan nog heeft ook gecompenseerd wordt.

Deel van duurzaamheidsprogramma

Het initiatief van Vaillant Group om klimaatneutraal te worden, hoort bij het duurzaamheidsprogramma SEEDS (Sustainability in Environment, Employees, Development & Solutions and Society). Dit programma is tien jaar geleden door Vaillant Group opgezet. Het uiteindelijke doel van het duurzaamheidsprogramma is tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het essentieel dat er op grote schaal hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden, maar ook de CO2-compensatie speelt een grote rol. 

Ontvang meer informatie over het compenseren van uw CO2-uitstoot →