<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Contact

Kom in contact

DGB lost de zeer praktische en reële uitdagingen van de symbiose van de mens en de relatie met bomen op om de vrije marktkrachten en de toegang tot kapitaal te benutten die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Wil je helpen of heb je vragen? Laat een bericht achter.