<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Voordelen om een CO2-neutraal bedrijf te worden

CO2-neutraal worden is meer dan alleen zorgen voor het milieu, er zijn veel voordelen aan het compenseren van uw uitstoot.

Werknemers zoeken werkgevers die duurzaam denken en handelen

De huidige generatie toptalent evalueert potentiële vacatures ook op basis van de ecologische en sociale duurzaamheidsengagement van een bedrijf. Ook melden onze klanten dat ze in sollicitatiegesprekken steeds vaker de vraag krijgen of het bedrijf zich inzet voor duurzaamheid en klimaatneutraal is.

Klanten tonen een groeiende voorkeur voor CO2-neutrale merken

Bezorgdheid over het milieu heeft ook steeds meer invloed gehad op de aankoopbeslissingen van klanten, wat heeft geleid tot een fundamentele verandering in het consumenten- en koopgedrag: vandaag de dag eisen klanten meer dan alleen kwaliteit. Ze zijn op zoek naar merken die aansluiten bij hun persoonlijke waarden en transparant opereren.

Door duurzaamheid in uw bedrijf op te nemen, kunt u uw omzet laten groeien en uw kosten beheren

Volgens onderzoek van non-profitorganisatie CDP kunnen bedrijven die klimaatverandering zorgvuldig plannen en beheren een 18% hoger investeringsrendement behalen dan bedrijven die dat niet deden. Bovendien hebben bedrijven hun duurzame producten 5,6 keer sneller zien groeien dan niet-duurzame producten.

Investeerders zijn op zoek naar bedrijven die toekomstgericht zijn en niet bang zijn om als eerste te verhuizen

Naast dat bedrijven een concurrentievoordeel behalen in hun branche, zullen bedrijven zich ook moeten onderscheiden van investeerders die op zoek zijn naar toekomstgerichte en innovatieve businessmodellen.

Het is slechts een kwestie van tijd voordat klimaatgerichte regelgeving een grote impact zal hebben op de manier waarop u zaken doet

Klimaatgerichte regelgeving verandert en zal voordelen opleveren voor bedrijven die duurzaamheid in hun bedrijfsvoering opnemen. Hoewel sommige bedrijven nog steeds vrijwillig informatie over hun duurzame initiatieven vrijgeven, is niet-financiële rapportage voor veel bedrijven al verplicht. De EU-wetgeving vereist bijvoorbeeld dat grote ondernemingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers informatie vrijgeven over de sociale en ecologische impact van hun activiteiten. We kunnen in de toekomst meer regelgeving verwachten, aangezien er een toenemende druk is van zowel binnen bedrijven als van overheden en andere externe aandeelhouders om het voor nog meer bedrijven verplicht te maken om duurzame praktijken te implementeren en er verantwoording over af te leggen.