Aandeelhoudersinformatie

Beleid inzake notering en dividend

We zijn van plan een jaarlijks dividend uit te keren dat duurzame langetermijnwaarde voor onze aandeelhouders vertegenwoordigt. Conform het bestaande dividendbeleid wordt een uitkeringspercentage van 40% tot 50% van het netto bedrijfsresultaat gehandhaafd.

De dividenduitkering is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van de DGB Groep. Bij tegenvallende resultaten of investeringen is het mogelijk om over dat jaar geen dividend uit te keren. Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Bij een dividendvoorstel wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals het financiële en operationele resultaat, de vermogenspositie, wet- en regelgeving en of de beschikbare middelen nodig zijn voor aflossing of investeringen.

De Raad van Bestuur doet een voorstel dat, met goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurder, bepaalt welk deel van de winst zal worden toegevoegd aan de reserves. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen (er zijn nog geen preferente aandelen uitgegeven). Daarna kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten tot uitkering van het deel van de winst dat na toevoeging aan de reserves overblijft als dividend op de gewone aandelen. Uitkering geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat uitkering geoorloofd is.

Het maatschappelijk kapitaal van de DGB Groep bedraagt € 750.000,00 en is verdeeld in 18.750.000 gewone aandelen, 18.749.900 preferente aandelen en 100 prioriteitsaandelen van elk nominaal € 0,02.

Het geplaatste kapitaal betreft 11.400.349 gewone aandelen en 100 prioriteitsaandelen. 4.052.175 van de gewone aandelen zijn genoteerd aan Euronext. ISIN: NL0009169515