<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Waarom investeren in natuurprojecten?

Impactbeleggen in biodiversiteit, natuurbehoud en ecosysteemherstel is goed voor uw portefeuille en goed voor het milieu.

Voordelen van groen investeren in natuurprojecten

Stijgende vraag naar groene producten

Bedrijven en particulieren staan steeds meer onder druk om hun duurzaamheidsvoetafdruk te verbeteren en hun CO2-uitstoot te verminderen. Op lokaal, regionaal en internationaal niveau is er een toenemende vraag naar innovatieve groene producten en is er behoefte aan oplossingen op het gebied van CO2-afvang, landbouw, natuurbehoud en biodiversiteit.

CO2-markt groeit snel

McKinsey schat dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar CO2-compensaties tegen 2030 kan oplopen tot 1,5-2,0 miljard ton koolstofdioxide en tot 7-13 miljard ton in 2050.

Vraag naar CO2-compensatie stijgt

In 2020 wisselden ongeveer 1 miljard euro aan CO2-compensaties per dag van eigenaar, evenals tal van opties en futures-contracten. Er zijn nu duidelijke tekenen dat de markt toetreedt tot de financiële mainstream, met honderden beleggingsondernemingen die erin handelen. Er zijn echter nog grotere groeiniveaus in het verschiet dankzij de op handen zijnde netto-nulverbintenissen van zowel de VS als China.

Sterke stijging van de CO2-prijs

Mensen over de hele wereld worden zich bewust van het potentieel van op de natuur gebaseerde oplossingen zoals herbebossing en ander ecologisch herstel om koolstof op te vangen en de natuur terug te brengen waar ze niet zonder hulp kan terugkeren.

Toename van netto nul toezeggingen

Naties, steden en individuele bedrijven en organisaties over de hele wereld verbinden zich ertoe de doelstellingen van netto nul te halen. Beleggers moeten vergelijkbaar leiderschap tonen, maar om verschillende redenen voelen veel beleggers zich onzeker als het gaat om de manier waarop deze doelen realistisch kunnen worden bereikt. Dutch Green zet zich in om deze risico's om te zetten in kansen en ziet de natuur als een troef en niet als een verplichting.

Tijdperk van biodiversiteit

Het behoud van de biodiversiteit is een essentieel onderdeel van de bescherming van de biologische levensondersteunende systemen op aarde. Alle levende wezens, inclusief mensen, zijn voor hun levensbehoeften afhankelijk van deze systemen.

1 miljard

Vrijwillige CO2-markten overtroffen in 2021 de transactiewaarde van $ 1 miljard.

15x

De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Market merkte op dat de huidige markt voor compensaties tegen 2030 met minstens een factor 15 moet groeien

+285%

De CO2-markten vertonen geen tekenen van vertraging.

Direct met ons praten over beleggen?