<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Investeer voor de volgende generatie

Informatie voor onze investeerders

Het is ons voortdurende doel om waarde toe te voegen aan de supply chain. Daarom richten we ons op het leveren van bovengemiddelde resultaten voor degenen die ons hun investeringen toevertrouwen. De financiële informatie op deze pagina weerspiegelt de voortdurende inspanningen op dit terrein.

Neem contact op

Stuur ons een bericht.