Persbericht 28-mrt-2021 10:01:43 10 min read

DGB benoemt Nigel Farage tot lid van de Raad van Advies

Dutch Green Business Group N.V. (Euronext: DGB, "DGB" of "de Groep") maakt vandaag de benoeming van Nigel Farage tot lid van haar Raad van Advies met onmiddellijke ingang bekend. Dit is de eerste onafhankelijke commerciële rol die hij op zich heeft genomen sinds hij eind 2020 een stap terug heeft gedaan uit de frontlinie van de politiek.

Als adviseur voor de Raad van Bestuur is het de rol van Nigel om introducties met politici en bedrijfsleiders in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld te vergemakkelijken. Als woordvoerder van het bedrijf zal Nigel helpen om de focus van DGB op het bevorderen van natuurbehoud met behulp van innovatieve CO2-compensatieprojecten onder de aandacht te brengen van het publiek, beleggers, overheden en andere belanghebbenden.

Naast de Adviesraad, waarvan Nigel Farage het eerste lid is, heeft DGB ook een technisch investeringscomité bestaande uit bosbeheerdeskundigen en projectontwikkelaars die nieuwe projecten en initiatieven beoordelen voor DGB.

Nigel Farage staat sinds het begin van de jaren negentig bekend als een prominente euroscepticus in het Verenigd Koninkrijk en voerde campagne voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hij was een van de oprichters van de UK Independence Party (UKIP) en was leider van UKIP van 2006 tot 2009 en van 2010 tot 2016. Vervolgens werd hij van 2019 tot 2021 leider van de Brexit Party. Nigel was ook lid van het Europees Parlement (MEP) voor Zuidoost-Engeland van 1999 tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2020.

Na het afronden van zijn opleiding in 1982 begon Nigel Farage zijn carrière in de City of London, waar hij grondstoffen verhandelde op de London Metal Exchange. Voordat hij zich in 1993 fulltime in de politieke arena begaf, bracht hij meer dan een decennium door bij verschillende handelsmakelaars in de stad en ontwikkelde hij een grote interesse in zaken en financiën; het is hier dat hij besefte hoe verweven de politiek is met de commerciële wereld.

In een reactie op zijn benoeming zei Nigel Farage: “Ik ben erg verheugd om me aan te sluiten bij DGB, die op een missie is om onze bossen te redden, miljoenen bomen te planten en de ontluikende CO2-compensatiemarkt te benutten die de financiële dynamiek van de groene arena snel verandert. . Ik weet dat ik echt een verschil kan maken voor de snelheid en vooruitgang van dit ambitieuze bedrijf dat unieke, op de natuur gebaseerde oplossingen op de vrije markt levert. "

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB Group zei: “Nigel is zonder twijfel een van de meest impactvolle politici van de afgelopen twintig jaar geweest en heeft gezorgd voor verandering en grip bij zowel het publiek als de regeringen. We hebben Nigel niet ingeschakeld vanwege zijn politieke contacten. We hebben hem binnengehaald vanwege zijn unieke vermogen om relevante ideeën over te brengen aan een wereldwijd publiek."

De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door aandeelhouders een concurrerend reëel investeringsrendement te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. DGB wordt ondersteund door de waarde van de koolstofcompensaties die het genereert en de intrinsieke vermogenswaarde van de onderliggende grond waarin het investeert. DGB is van plan om het land ter wereld op grote schaal te herbebossen en de natuur terug te brengen waar het niet zonder hulp kan terugkeren. De strategie van DGB is gericht op het volgende:

  • Lokaliseer en beveilig land
  • Bescherm en plant bomen
  • Verifieer en certificeer CO2-compensatie
  • Verkoop de CO2-compensatie
  • Landbeheer

DGB heeft vandaag ook een handelsupdate en marktvooruitzichten aangekondigd, waarvan de details hier (link) te vinden zijn.

 

Contact details:

Dutch Green Business Group N.V.
Selwyn Duijvestijn, Chief Executive
+31(0)20 8080825 (NL)
+44(0)20 8064 0936 (EN)
press@dgb.earth

 

Links:

 

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX: DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote koolstofcompensatieprojecten over de hele wereld die commerciële en milieuvoordelen opleveren. De visie van DGB is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door aandeelhouders een concurrerend reëel investeringsrendement te bieden in combinatie met een hoge sociale impact.

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) bod om aandelen in DGB Group N.V. te kopen of verkopen of anderszins te verwerven of erop in te schrijven en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen, ook met betrekking tot de financiële positie van de DGB Group, de behaalde resultaten en de business (s) die zij uitvoert. Toekomstgerichte verklaringen zijn allemaal verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in huidige verwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regulering, schommelingen in de beurskoersen, juridische procedures, regelgevend onderzoek, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op een toekomstgerichte verklaring of de feitelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB-groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.