<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

DGB lanceert nieuwe grootschalige CO2-projecten in Kameroen en Kenia en verhoogt outlook

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf in herbebossing en CO2-compensatie, is verheugd aan te kondigen dat het in overeenstemming met het COP26-evenement 6 miljoen bomen plant in Kameroen en Kenia in de komende drie jaar. 

DGB heeft samenwerkingsovereenkomsten getekend met Green Zone Cameroon en het Applied Institute of Agriculture and Technology (“AIAT”) in Keniav oor de projecten en de eerste bomen zullen in april 2022 worden geplant. DGB, Green Zone Cameroon en AIAT hebben overeenstemming bereikt over om samen te werken aan twee 30-jarige CO2-compensatieprojecten voor het aanplanten van bossen om CO2 vast te leggen en om kritiek primair bos te beschermen, gefinancierd door het genereren van CO2-compensatie van hoge kwaliteit, bekend als Verified Carbon Units ("VCU's").

De projecten zijn de haalbaarheidsfase gepasseerd en gaan nu de projectontwerpfase in, waarin de activiteiten worden gestructureerd en klaargemaakt voor verificatie. Dit proces kan 12-18 maanden duren en er zijn geen financiële details van de projecten bekendgemaakt.

DGB verwacht meer dan 13 miljoen VCU's te genereren uit de gecombineerde projecten over een periode van 30 jaar, beginnend in 2023. Zoals aangekondigd in haar outlook voor 2021 op 5 juli, verwachtte DGB haar projectpijplijn voor CO2-compensatie met meer dan 6 miljoen ton uit te breiden in H2 2021. Met de lancering van de drie nieuwe grootschalige projecten bedraagt de huidige projectpijplijn ​nu meer dan 14 miljoen ton CO2-compensatie.

De teams die aan beide projecten werken, hebben een sterk trackrecord in het ontwerpen van CO2-compensatieprojecten voor bossen onder de toonaangevende CO2-standaard, bekend als de Verified Carbon Standard (“VCS”) en de Climate, Community and Biodiversity Standard (“CCBS”).. Het team heeft een schat aan ervaring en bestaat uit bekwame handelaren in CO2-compensatie en VCS-CCBS bosexperts, evenals lokale agro-ingenieurs en andere bosbouwprofessionals. 

De projecten zullen meer dan 20.000 boeren betrekken in beide landen en werkgelegenheid creëren voor duizenden mensen in lokale gemeenschappen. Een groot deel van de aanplant zal bestaan ​​uit fruitbomen die ook direct economisch voordeel zullen hebben voor lokale boeren die producten kunnen verkopen.

De projecten zullen ook zorgen voor de productie en distributie van 300.000 energiezuinige kooktoestellen in gemeenschappen waar de boomplanting plaatsvindt. De kookfornuizen zullen het gebruik van houtskool en hout als primaire energiebron in deze lokale gemeenschappen met meer dan de helft verminderen. De productie en distributie van deze cookstoves zal worden ontworpen als een op zichzelf staand project volgens de Gold Standard-methodologie ''Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption''.

In een reactie op het nieuws zei Theodore Oben, oprichter en Managing Director van Green Zone Investments: “We are excited to partner with DGB on its bold ambitions in Cameroon which we know from first hand experience will have a beneficial impact on the ground. We and DGB look forward to playing a key role in the global drive towards habitat restoration to safeguard the future of biodiverse ecosystems and mitigate climate concerns.”

Kenia project

Het project zal verschillende locaties hebben in provincies (zie hieronder) die zich uitstrekken over centraal Kenia. De meeste bomen zullen echter worden geplant in door de overheid beschermde bossen die eerder in de jaren tachtig en negentig werden ontbost. Het project zal zich uitstrekken tot de gemeenschappen die onder de beboste gebieden behoren, waar fruit- en notenbomen zullen worden geplant, samen met een klein percentage afgewisseld met gewassen zoals thee en koffie. Deze investering in wat een duurzaam bosbeheerproces is, zal ook helpen om water te besparen in een van Kenia's belangrijkste stroomgebieden.

In de provincie Nyeri worden twee blokken met een totale oppervlakte van 3.472 hectare herplant met inheemse bomen. Leden van lokale dorpen zullen de geplante bomen planten, verzorgen en monitoren. Ze zullen ook het planten van bomen in huishoudens coördineren en juridische overeenkomsten sluiten om het behoud van de bomen gedurende de projectperiode te garanderen. De bomen die in de boerderijen worden geplant, zullen bestaan ​​uit fruit- en notenbomen, zoals avocado en macadamia, naast geselecteerde boomsoorten die goed samengaan met thee, koffie en tuinbouwactiviteiten.

In de provincie Kirinyaga beslaat het project een gebied in het Mount Kenya Forest Reserve. Een recente beoordeling (Nature Kenya, 2019) schatte de bosbedekking van Mount Kenya op 80.962 hectare, die in minder dan 10 jaar met 21% is afgenomen. Net als bij het project in de provincie Nyeri zal dit gebied voornamelijk bestaan ​​uit het herbeplanten van de ontboste gebieden met inheemse bomen.

In de provincies Murang'a en Nyandarua, die zich uitstrekken over de Aberdare Range (een 160 km lange bergketen in het hoogland, ten noorden van de Keniaanse hoofdstad Nairobi met een gemiddelde hoogte van 3.500 meter), zal het project toezicht houden op de aanplant van inheemse boomsoorten, waaronder Podo en Meru. Eik. Door houtkap en ontbossingsactiviteiten zijn grote delen van het bos in dit gebied uitgeput. Onder het bos zal het project de beplanting uitbreiden naar gemeenschappen die daar wonen om hen te betrekken bij zinvolle economische empowerment, het gebruik van energiezuinige houtfornuizen en het planten van bospercelen die koolstofkredieten zullen genereren.

Project Kameroen

Het project heeft meerdere locaties, maar de meeste bomen zullen worden geplant in drie dorpen in de Yoko Sub Division in de centrale regio van Kameroen, met een oppervlakte van 2.300 – 3.000 hectare. Ongeveer 40% van Kameroen is bedekt met bos, maar de ontbossing heeft de afgelopen decennia een grote impact gehad als gevolg van landbouw, houtkap en uitbreiding van nederzettingen. Tussen 2001-2020 verloor Kameroen 1,5 miljoen hectare boombedekking, wat overeenkomt met een afname van 4,9%, en 903 miljoen ton CO2-uitstoot. De centrale regio van Kameroen, waar de meeste plantlocaties zich bevinden, was verantwoordelijk voor meer dan de helft van de bomen die in deze periode verloren gingen. 

Van de bomen die naar verwachting door het project zullen worden geplant, zal 80% fruit- en notenbomen zijn, waaronder avocado-, mango-, sinaasappel-, appel-, macadamia- en cashew-bomen. Ongeveer 10% zal inheemse boomsoorten zijn en 10% zal niet-invasieve planten zijn zoals Indiase bamboe. Het project heeft ook tot doel de biodiversiteit te beschermen, aangezien het dicht bij het belangrijke nationale park Mpem et Djim van Kameroen ligt.

Lange-termijn afnameovereenkomsten

DGB ontwikkelt momenteel wereldwijd negen CO2- of biodiversiteitscompensatieprojecten om ontbossing te voorkomen, ecosystemen te herstellen en de natuur te beschermen om een ​​groenere, meer biodiverse en veerkrachtige wereld te creëren en tegelijkertijd CO2-compensaties te genereren voor bedrijven en individuen . 

DGB is gericht op het opschalen van haar activiteiten door langlopende afnameovereenkomsten aan te gaan voor CO2-compensatie die in 2022 en later moeten worden geverifieerd. Dit is een belangrijk onderdeel van de strategie.

Een afnameovereenkomst voor de lange termijn is een contract waarin een koper ermee instemt om enkele jaren in de toekomst een vast aantal ton CO2-compensatie te kopen tegen een vastgestelde prijs. Lange-termijn afnameovereenkomsten bieden DGB voorspelbaarheid over het aantal ton CO2-compensatie dat in de toekomst zal worden verkocht en de inkomsten die door een project worden gegenereerd.

Lange-termijn afnameovereenkomsten zijn ook gunstig voor kopers van CO2-compensatie. Ze bieden toegang tot verifieerbare CO2-compensatie van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs, in een tijd waar de kosten waarschijnlijk zullen stijgen nu de vraag het aanbod overtreft. Ze helpen bij de langetermijnplanning en strategieformulering voor bedrijven en geven een duidelijk beeld van de kosten die gepaard gaan met hun klimaatdoelstellingen. 

Afnameovereenkomsten op lange termijn creëren een ruimte voor echte, innovatieve partnerschappen tussen bedrijven en projectontwikkelaars die anders nooit zouden bestaan ​​bij jaarlijkse aankopen op de spotmarkt.

Zoals aangekondigd op 8 oktober, heeft DGB tijdens het derde kwartaal haar eerste bindende afnameovereenkomsten gesloten, op grond waarvan DGB zich ertoe heeft verbonden de CO2-uitstoot voor verschillende zakelijke klanten te compenseren. DGB is verkoopgesprekken gestart met CO2-compensatie brokers voor langlopende afnameovereenkomsten en breidt haar distributienetwerk dit kwartaal verder uit. 

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB Group, zei in een reactie op het nieuws: "Nu de aandacht van de wereld is gericht op de woorden van besluitvormers bij COP, zijn we verheugd om daadwerkelijke vooruitgang te boeken met onze boomplantinitiatieven in Kameroen en Kenia . Deze projecten zullen een echt, tastbaar verschil maken, niet alleen voor lokale gemeenschappen, maar ook voor de kopers van de gerelateerde CO2-compensatie. Bovendien markeren deze projecten een grote stap voorwaarts in de uitbreiding van onze projectenpijplijn.”

 

Contact:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit is een vertaling van het Engelstalige persbericht. Het Engelse persbericht is te alle tijde leidend. Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij leidt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB.

Read Other Articles

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Laten we je leren kennen

Wij kunnen uw bedrijf helpen verduurzamen door u bomen te laten integreren in uw bedrijf.