Persbericht 5-jul-2021 8:00:00 15 min read

DGB presenteert trading update en outlook voor Q2

Dutch Green Business Group N.V. (Euronext: DGB, "DGB" of "de Groep"), een toonaangevend bedrijf in herbebossing en CO2-compensatie, presenteert een trading update voor het tweede kwartaal van 2021 en een marktvooruitzicht.

Dit was een periode van aanzienlijke vooruitgang voor de Groep bij het nastreven van haar strategische doelstelling om een ​​toonaangevende, impactvolle investeerder te worden in duurzaam beheerde natuurprojecten die CO2-compensatie genereren. 

DGB heeft nu meer dan 155.000 ton CO2-compensaties op de balans staan ​​en is daarmee een van de grootste houders van verhandelbare CO2-compensaties in Nederland.

De Groep heeft een duidelijk bedrijfsmodel - het profiteert van drie bronnen van waardetoename:

 • de intrinsieke waarde van de onderliggende grond waarin wordt belegd;
 • terugkerende inkomsten gegenereerd uit natuurprojecten;
 • de stijgende prijs van de CO2-compensaties die het aan klanten verkoopt.

DGB is van plan om het land van de wereld op grote schaal te herbebossen en de natuur terug te brengen waar ze niet zonder hulp kan terugkeren. De strategie van DGB is gericht op het volgende:

 • Land lokaliseren en beveiligen
 • Bossen beschermen en bomen planten
 • Genereren, verifiëren en certificeren van CO2-compensaties
 • Verkopen CO2-compensaties
 • Land beheren

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB Group, zei: "Er worden nog steeds elk jaar 5 miljard bomen vernietigd en zonder voldoende herbebossing resulteert dit in voortdurende schade aan ecosystemsns, verlies van biodiversiteit, droogte, uitsterven van wilde dieren en woestijnvorming. We zijn nu in een positie om het tempo van de wereldwijde herbebossing en de manier waarop mensen kunnen handelen en deelnemen aan de snelgroeiende markt voor koolstofcompensatie, te veranderen. Dit kwartaal was een cruciale periode voor de groep, omdat we de bouwstenen hebben vastgesteld die ons in staat zullen stellen om te groeien en aandeelhouderswaarde te leveren.

Nigel Farage, lid van de Adviesraad van DGB, zei: “DGB heeft de afgelopen maanden grote vooruitgang geboekt ten aanzien van al haar strategische doelstellingen. Uit de gesprekken die ik heb gehad blijkt er veel belangstelling te zijn voor wat de Groep doet en hoe zij technologie en een vrijemarktbenadering gebruikt om duurzame voordelen voor het milieu te leveren. De natuur moet worden gekoesterd en DGB loopt voorop in deze beweging.”

Outlook

Bedrijven en particulieren staan ​​steeds meer onder druk om hun voetafdruk te verbeteren en hun CO2-uitstoot te verminderen. Op lokaal, regionaal en internationaal niveau is er een toenemende vraag naar innovatieve groene producten en is er behoefte aan oplossingen op het gebied van CO2-afvang, landbouw, natuurbehoud en biodiversiteit. 

DGB heeft een sterke projectenpijplijn en is goed gepositioneerd om op al deze relevante gebieden te participeren en als zodanig zijn de vooruitzichten buitengewoon positief:

 • DGB heeft nu meer dan 155.000 ton CO2-compensaties op haar balans
 • DGB heeft een pijplijn van 8 projecten met meer dan 250.000 hectare grond die wordt onderzocht en DGB onderzoekt financieringsopties voor mogelijke aanvullende grondaankopen. DGB zal de markt informeren over het proces en de bijbehorende transactie wanneer dat nodig is.
 • DGB voorspelt om zijn projectpijplijn voor CO2-compensaties uit te breiden met meer dan 6 miljoen ton CO2-compensaties in H2 2021
 • McKinsey schat dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar CO2-compensaties kan oplopen tot 1,5-2,0 miljard ton CO2-compensatie in 2030 en tot 7-13 miljard ton in 2050
 • De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets heeft zijn blauwdruk gepubliceerd voor het creëren van een grootschalige, transparante handelsmarkt voor CO2-compensatie die van cruciaal belang is voor het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs
 • Op 28 juni 2021 heeft de EU een klimaatveranderingswet aangenomen die haar 27 landen wettelijk verplicht om tegen 2030 gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, en om tegen 2050 een emissievrije economie te worden.
 • DGB verwacht een actieve rol te spelen bij het openstellen van deze markt voor meer investeerders met een aanbod dat actuele herbebossingsprojecten op de grond combineert met een eenvoudig te begrijpen handelsplatform voor CO2-compensatie. 

Prestaties ten opzichte van strategische doelstellingen - hoogtepunten voor het tweede kwartaal zijn onder meer:

Verwerving van een meerderheidsbelang van 75% in het specialistische technologiebedrijf voor blockchain en softwareontwikkeling, Statix ​​Artificial Intelligence B.V. (“Statix”), om DGB in staat te stellen slimme herbebossing en ecosysteemherstelprojecten te realiseren.

 • Statix ​​is ​​gespecialiseerd in AI, machine learning, blockchain, big data, satellietbeelden en drone-technologie om ecologische restauratieprojecten te valideren, meten en opleveren
 • Statix ​​zal zich richten op het bouwen van de meest geavanceerde technologische hulpmiddelen om DGB en haar klanten te helpen bij het herstel van land en het herstel van ecosystemen met biodiversiteit op grote schaal
 • Statix ​​zal zich ook richten op het creëren van een marktplaats voor projectontwikkelaars van herbebossing om hun projecten te presenteren en te financieren, evenals voor DGB's B2B- en B2C-klanten om bomen te kopen en CO2-credits te verzamelen of hun offensief te neutraliseren

Verwerving van een strategisch belang van 50% in Green Fuel Investments B.V. (“GFI”) om de uitbreiding van zijn baanbrekende herbebossing en CO2-compenserende retailplatform, Corekees, te stimuleren

 • Corekees zet herbebossingsprojecten om in duurzame investeringen door de opbrengst van de boomoogst terug te laten vloeien naar investeerders, waardoor ze winst kunnen maken
 • Corekees beheert momenteel het kapitaal voor meer dan 700 investeerders en de eerste investering is een herbebossingsproject in Paraguay waarbij 20.000 Pongamia-bomen worden geplant in een gebied dat al minstens 10 jaar is ontbost.
 • De Pongamia-boom is ideaal omdat hij meer CO₂ opneemt dan hij produceert tijdens het planten, groeien, oogsten en pletten van zijn peulen voor biodieselbrandstof
 • Corekees heeft een afnameovereenkomst voor de totale oogst van haar peulen die duurzaam zijn van elke boom als ze zeven jaar oud zijn. De gemalen peulen worden gebruikt als eiwitvoer voor vee en de nieuw gecreëerde herbeboste natuurgebieden zijn ook ideale weidegronden voor lokale veehouders

Afsluiting van €6 miljoen onderhandse plaatsing

 • Beleggers bestonden uit een consortium van hoogwaardige institutionele en geaccrediteerde vermogende particulieren
 • Fondsen zullen worden gebruikt om investeringsprojecten voor CO2-compensatie te financieren om de verdere groei van DGB en algemene bedrijfsuitgaven te ondersteunen

Investering in CO2-financiering in het Paraguay REDD+-project (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) zorgt voor 28.572 ton koolstofcompensatie

 • Na de CO2-financieringsinvestering van DGB in Sierra Leone in maart 2021, markeert deze investering de volgende stap in de strategie van DGB om deel te nemen aan grootschalige CO2-compensatieprojecten over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren

Benoeming van Nigel Farage in de adviesraad van DGB

 • Dit is de eerste onafhankelijke commerciële rol die hij op zich neemt sinds hij eind 2020 een stap terug heeft gedaan uit de frontliniepolitiek
 • Als adviseur en algemene raad van de raad van bestuur is het de rol van Nigel om introducties bij politici en bedrijfsleiders in het VK en de rest van de wereld te vergemakkelijken

Links:

 

Contact details:

Dutch Green Business Group N.V.
Selwyn Duijvestijn, Chief Executive
+31(0)20 8080825 (NL)
+44(0)20 8064 0936 (EN)
press@dgb.earth

 

About DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is a public company traded on the main Dutch stock exchange Euronext Amsterdam under the ticker symbol AEX:DGB and ISIN-code NL0009169515. DGB’s strategy is to participate in large forest carbon offset projects around the world that deliver commercial and environmental benefits. DGB’s vision is to be a leading high-impact investor in sustainably managed forests by providing competitive real investment returns for shareholders combined with high social impact.

 

Disclaimer:

This press release does not contain (an invitation to make an) offer to buy or sell or otherwise acquire or subscribe to shares in DGB Group N.V. and is not an advice or recommendation to take or refrain from taking any action. This press release contains statements that could be construed as forward-looking statements, including with regard to the financial position of the DGB Group, the results it achieved and the business (ies) it runs. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical fact. These statements are based on information currently available and on forecasts and estimates made by DGB Group management. Although the DGB Group believes that these statements are based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results will not differ materially from those statements that could be construed as forward-looking statements. Factors that may lead to, or contribute to, differences in current expectations include, but are not limited to: developments in legislation, technology, tax, regulation, stock market price fluctuations, legal proceedings, regulatory investigations, competitive relationships and general economic conditions . These and other factors, risks and uncertainties that may affect any forward-looking statement or the actual results of DGB Group are discussed in the annual report. The forward-looking statements in this document speak only as of the date of this document. Subject to any legal obligation to do so, the DGB Group assumes no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this document, whether related to new information, future events or otherwise.