<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Groen beleggingsplatform Corekees ziet abonnementen stijgen met +169% sinds Series A investeringsronde

DGB Group NV (“DGB”, “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende projectontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-credits, is verheugd een update aan te kondigen over haar investering in het boomgerichte retailbeleggingsplatform Corekees.

Op 18 mei 2021 maakte DGB bekend een strategisch belang van 50% te hebben verworven in Green Fuel Investments BV (“GFI”) in de Series A investeringsronde van het bedrijf. DGB heeft in GFI geïnvesteerd om de uitbreiding van haar baanbrekende boomgerichte retailbeleggingsplatform Corekees mogelijk te maken: www.corekees.com

Corekees geeft duurzaamheid een economische waarde door bomen te planten en haar state-of-the-art duurzame investeringsplatform beschikbaar te stellen voor beleggers in heel Europa. Het retail investeringsplatform maakt van herbebossingsprojecten duurzame investeringen door de opbrengst van de oogst terug te laten vloeien naar de beleggers, waardoor zij kunnen profiteren van een groenere wereld. 

Sinds de investering van DGB is het platform flink gegroeid. Na de EUR 500.000 Series A financieringsronde vorig jaar, begeleidt DGB het merk Corekees bij de verdere ontwikkeling van het platform, evenals de marketinginspanningen die nodig zijn voor internationale groei in Europa. 

Hoogtepunten:

  • 195% stijging in aantal geplante bomen, totaal bijna 30.000 bomen geplant per 1 mei 2022;
  • 169% stijging in terugkerende beleggingen via een maandabonnement, stijging van € 5.200 naar € 14.000 per maand per 1 mei 2022;
  • 57% stijging in totaal aantal beleggers, stijging van 591 naar 930 beleggers per 1 mei 2022;
  • 118% stijging in totaal aantal terugkerende beleggers via een maandabonnement, stijging van 95 naar 207 beleggers voor maandelijkse investeringen per 1 mei 2022.
''Dankzij de kapitaalinjectie door DGB hebben we ons platform boven verwachting kunnen ontwikkelen en opschalen. We verwachten deze zomer ons volgende project aan het publiek te kunnen presenteren. Daarnaast voeren we voorbereidende gesprekken met mogelijke partners in Afrika, Zuid-Europa en Latijns-Amerika. Ons doel voor groei is ambitieus, maar alle indicatoren laten zien dat we dit traject naar boven zullen voortzetten.'' aldus medeoprichter Nick van Heesewijk.
''Onze samenwerking met Dutch Green Business heeft onze juridische en financiële structurering aanzienlijk vergroot. Hierdoor zijn we meer dan in staat om onze huidige groei aan te kunnen en zijn we volledig klaar om onze ambities voor de toekomst te ondersteunen.'' aldus mede-oprichter Tamar van Heesewijk.
“We sluiten ons volledig aan bij de ambities van Corekees. Veel jongeren realiseren zich dat duurzaam beleggen vandaag de dag een van de weinige manieren is om een ​​betere toekomst veilig te stellen. Dankzij de nieuwe generatie groene beleggingsdiensten die Corekees biedt en met onze investeringen en kennis kunnen we samen de uitbreiding van het platform in Europa versnellen”, aldus CEO Selwyn Duijvestijn.

Links:

 

Contact details:

Corekees
info@corekees.com
+31 (0)10 307 1677

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31108080126


Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door een competitief reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth

Over Corekees:

De Corekees Foundation wordt geleid door Nick van Heesewijk (mede-oprichter & directeur) en Tamar van Heesewijk (mede-oprichter & Financials). Nick en Tamar zijn neven en nichten die een visie delen, maar een tegenovergestelde vaardigheden hebben. Corekees wil winst maken en goed doen. Bij Corekees vinden ze dat investeren in een groenere wereld en het maken van een gezonde winst laagdrempelig moet zijn. Ze maken dit mogelijk door bomen te planten. Via het platform is het heel eenvoudig om in bomen te investeren. Elke boom draagt ​​bij aan een groenere wereld, daarom doen we dit in de eerste plaats. www.corekees.com

 

Veelgestelde vragen:

Wat is Corekees precies?
Corekees is een duurzaam investeringsplatform. Het bedrijf vindt dat investeren in duurzaamheid en het maken van een gezond rendement voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarom financieren ze samen met particuliere investeerders winstgevende duurzaamheidsprojecten. Hiermee helpt Corekees duurzame projecten hun impact te vergroten. De opbrengsten van de projecten vloeien terug naar investeerders in de vorm van rendement, zodat ook zij worden beloond voor hun inspanningen.

Wat voor bomen plant Corekees?
In Paraguay plant Corekees de Pongamia Pinnata. Deze soort is inheems in Azië en Australië. In het afgelopen decennium zijn onderzoekers begonnen met het selecteren van specifieke genetica om Pongamia-bomen commercieel te kweken. De bomen zijn droogtetolerant, hebben geen bemesting nodig, wortelen snel, zijn stabiel en hebben relatief snel na aanplant jarenlang een hoge opbrengst. Het team verwacht het aantal boomplantprojecten in de komende maanden te vergroten.

Waar planten ze deze bomen?
Corekees plant zijn Pongamia-bomen in de Paraguayaanse Gran Chaco. Dit is 's werelds op een na grootste natuurreservaat na het Amazone-regenwoud en wordt geconfronteerd met ernstige ontbossing. Om niet bij te dragen aan de houtkap plant Corekees alleen bomen in gebieden die voor 2009 zijn ontbost.

Hoe genereren die bomen inkomsten?
Van de noten van de bomen komt een niet-eetbare olie, die na raffinage wordt gebruikt als biobrandstof (HVO). De eiwitrijke seedcake, een bijproduct van de noten na het persen van de olie, wordt verkocht aan lokale veehouders als duurzaam alternatief voor andere concentraten voor vee.

Wat zijn de verwachte rendementen van Corekees?
Dankzij een koopcontract verkoopt Corekees alle geoogste noten voor een vaste prijs per kilo. Hierdoor kan het bedrijf ver van tevoren het verwachte rendement berekenen. Het verwachte rendement voor Project Pongamia varieert van 7,8% tot 8,5% per jaar.

Wat is het minimale investeringsbedrag?
Corekees democratiseert duurzame investeringen door investeerders in staat te stellen te beginnen met beleggen vanaf € 2o,-.

Waarom is het essentieel om duurzaamheid te combineren met winstgevendheid?
Om echt te verduurzamen, moet duurzaamheid een winstgevende onderneming zijn.
De markt is een krachtige plek en door het creëren van prikkels voor duurzaamheid geloven we dat we echte impact kunnen creëren. en de noodzakelijke verandering teweeg te brengen in onze relatie tot de natuur.

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij runt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB.

Read Other Articles

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

DGB Group NV (“DGB”, “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende projectontwikkela..

Dutch Green Business Group N.V. (Euronext: DGB, “DGB” of “de Groep”) (AEX:DGB | NL0009169515) maakt ..

Laten we je leren kennen

Wij kunnen uw bedrijf helpen verduurzamen door u bomen te laten integreren in uw bedrijf.