<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

Onze projecten

We herstellen wereldwijd actief de natuur op zoveel mogelijk manieren. Van Paraguay tot Tanzania, onze projecten zijn erop gericht ontbossing te voorkomen en ons een duurzamere wereld te bieden.
Met onze wereldwijde projecten hebben we de volgende doelen bereikt:
3.4+ miljoen bomen geplant
2,819 hectare hersteld land
128,000 ton afgevangen CO2
600+ banen gecreëerd

Projecten

Overzicht van herbebossing, CO2-compensatieprojecten en natuurbeschermingsprojecten wereldwijd.

Verenigde Naties

Duurzame Ontwikkelingsdoelen